به وب سایت های ما خوش آمدید!

فرآیند تولید پد خنک کننده

1-Glue-Spraying

1. پاشش چسب

2-Paper Cutting

2. برش کاغذ

3-Pressing-Corrugated-and-Shaping1

3. فشار دادن راه راه و شکل دادن

4-Single-Chip-Curing

4. پخت تک تراشه

5-Paper-Gluing-and-bonding

5. چسباندن و چسباندن کاغذ

6-Oven-Baking

6. پخت در فر

7-Semi-finished-blocks-of-paper

7. بلوک های نیمه تمام کاغذ

8-Sawing-Machine-Cutting1

8. برش ماشین اره

9-Grinding-and-Remove-Paper-Scraps

9. خرد کردن و حذف ضایعات کاغذ

10-Finished-Cooling-Pad-backup

10. پد خنک کننده تمام شده